Hjælp miljøet i Nordsjælland!


Miljøet i hele Danmark lider efter mange års påvirkning af gylle. Imodsætning til kunstgødning kan gylle aldrig udnyttes fuldt ud af planterne. Resultatet møder du bl.a. som alger ved alle strande denne sommer. Sådan har det ikke altid været! Og det kan let blive godt igen.

Vi er gode til at rense spildevand. Men da stort set al tis og lort fra Danmarks 25 millioner svin fortsat havner urenset på marken, bliver alger i vandløb, søer og have gødet med en voldsom forurening, som om mere end 100 millioner menneskers spildevand røg i vandet fra Danmark!

Få ved, at gylle er giftigt affald, og næsten ingen gør noget ved det. Fx har Gribskov Kommune godkendt, at to industrier omkostningsfrit kan to- eller tredoble deres i forvejen store forurening og dermed komme til at svine mere end samtlige borgere i Gribskov Kommune.

Du hjælper miljøet ved at være opmærksom på de sager, der for tiden kører ved Natur- og Miljøklagenævn. Se en af de mange klager over Krigsagergaard her.

Hold øje med om dine politikere leverer den forbedring, de stiller i udsigt. Eller om de, når det kommer til stykket, ikke gør nok og ser gennem fingrene med, at forureningen vokser.
Følg med i den lokale debat og følg med her på siden!


Åben til print

Anders Fogh Rasmussen, 2008
til Venstres Landsmøde:
"Vi skal øge produktionen, men vel at mærke samtidig med, at vi forbedrer miljøet"

Morten Jørgensen, 2009
til Gribskov Byråd ved tilladelsen til mere end fordoblet gylleforurening fra Krigsagervejs svinefabrik:
"Nu må vi ikke ryste på hånden"
Se algekonc.ugemiddel - klik her

11. november 2009
Klima og miljø i valgkampen
Læserbrev i Ugeposten - klik her

31. august 2009
Esrumgård udvidelse underkendt
Naturklagenævnet ophæver HUR's afgørelse som ugyldig - klik her